VÉ VINPEARL NHA TRANG

ĐẠI LÝ Vinpearl Nha Trang

Vé Vinpearl Nha Trang 04

Vé Vinpearl Nha Trang - Cáp treo 2 chiều cho người dân Tỉnh Khánh Hòa

 • 530,000đ/vé người lớn. (Giá niêm yết tại quầy vé)
 • Giảm còn 520,000đ (Giá ưu đãi của đại lý)
 • 320,000đ/vé người trên 60 tuổi (Giá ưu đãi)
 • Mang theo CMND, Hộ chiếu (giấy tờ gốc)
 • 400,000đ/vé trẻ em (1 đến 1,4 mét). (Giá niêm yết tại quầy vé)
 • Giảm còn 390,000đ (Giá ưu đãi của đại lý)
 • Nhận vé cứng (thẻ)
 • Mở cửa 8h00 - 21h00
 • Cáp treo 2 chiều
 • 0845 256 256 - 0849 256 256
 • Giao vé miễn phí nội thành Nha Trang
 • Đi ngay không phải xếp hàng mua vé

Vé Vinpearl Nha Trang - Cáp treo 2 chiều

 • 880,000đ/vé người lớn. (Giá niêm yết tại quầy vé)
 • Giảm còn 860,000đ (Giá ưu đãi của đại lý)
 • 530,000đ/vé người trên 60 tuổi (Giá ưu đãi)
 • Mang theo CMND, Hộ chiếu (giấy tờ gốc)
 • 660,000đ/vé trẻ em (1 đến 1,4 mét). (Giá niêm yết tại quầy vé)
 • Giảm còn 650,000đ (Giá ưu đãi của đại lý)
 • Nhận vé cứng (thẻ)
 • Mở cửa 8h00 - 21h00
 • Cáp treo 2 chiều
 • 0845 256 256 - 0849 256 256
 • Giao vé miễn phí nội thành Nha Trang
 • Đi ngay không phải xếp hàng mua vé

Vé Vinpearl Nha Trang - Cáp treo 2 chiều + buffet

 • 880,000 + 350,000 = 1,230,000đ/vé người lớn. (Giá niêm yết tại quầy vé)
 • Giảm còn 1,150,000đ (Giá ưu đãi của đại lý)
 • 530,000 + 350,000 = 880,000đ/vé người trên 60 tuổi. (Giá niêm yết tại quầy vé)
 • Giảm còn 820,000đ (Giá ưu đãi của đại lý). Mang theo CMND, Hộ chiếu (giấy tờ gốc)
 • 660,000 + 200,000 = 860,000đ/vé trẻ em (1 đến 1,4 mét). (Giá niêm yết tại quầy vé)
 • Giảm còn 790,000đ (Giá ưu đãi của đại lý)
 • Nhận vé cứng (thẻ)
 • Mở cửa 8h00 - 21h00
 • Cáp treo 2 chiều
 • 0845 256 256 - 0849 256 256
 • Giao vé miễn phí nội thành Nha Trang
 • Đi ngay không phải xếp hàng mua vé
Vé Vinpearl Nha Trang 01

Vé Vinpearl Nha Trang - Cáp treo 17h00 - 21h00

 • 660,000đ/vé người lớn. (Giá niêm yết tại quầy vé)
 • Giảm còn 650,000đ (Giá ưu đãi của đại lý)
 • 400,000đ/vé người trên 60 tuổi (Giá ưu đãi)
 • Mang theo CMND, Hộ chiếu (giấy tờ gốc)
 • 500,000đ/vé trẻ em (1 đến 1,4 mét). (Giá niêm yết tại quầy vé)
 • Giảm còn 490,000đ (Giá ưu đãi của đại lý)
 • Nhận vé cứng (thẻ)
 • Từ 17h00 - 21h00
 • Cáp treo 2 chiều
 • 0845 256 256 - 0849 256 256
 • Giao vé miễn phí nội thành Nha Trang
 • Đi ngay không phải xếp hàng mua vé
Vé Vinpearl Nha Trang 05

Vé Vinpearl Nha Trang - Cáp treo 1 chiều

 • 800,000đ/vé người lớn. (Giá niêm yết tại quầy vé)
 • Giảm còn 780,000đ (Giá ưu đãi của đại lý)
 • 480,000đ/vé người trên 60 tuổi (Giá ưu đãi)
 • Mang theo CMND, Hộ chiếu (giấy tờ gốc)
 • 600,000đ/vé trẻ em (1 đến 1,4 mét). (Giá niêm yết tại quầy vé
 • Giảm còn 590,000đ (Giá ưu đãi của đại lý)
 • Nhận vé cứng (thẻ)
 • Mở cửa 8h00 - 21h00
 • Cáp treo 1 chiều
 • 0845 256 256 - 0849 256 256
 • Giao vé miễn phí nội thành Nha Trang
 • Đi ngay không phải xếp hàng mua vé
Vé Vinpearl Nha Trang 02

Vé Vinpearl Nha Trang - Cáp treo 1 chiều + buffet

 • 800,000 + 350,000 = 1,150,000đ/vé người lớn. (Giá niêm yết tại quầy vé)
 • Giảm còn 1,080,000đ (Giá ưu đãi của đại lý)
 • 480,000 + 350,000 = 830,000đ/vé người trên 60 tuổi. Giá niêm yết tại quầy vé)
 • Giảm còn 790,000đ (Giá ưu đãi của đại lý). Mang theo CMND, Hộ chiếu (giấy tờ gốc)
 • 600,000 + 200,000 = 800,000đ/vé trẻ em (1 đến 1,4 mét). (Giá niêm yết tại quầy vé)
 • Giảm còn 750,000đ (Giá ưu đãi của đại lý)
 • Nhận vé cứng (thẻ)
 • Mở cửa 8h00 - 21h00
 • Cáp treo 1 chiều
 • 0845 256 256 - 0849 256 256
 • Giao vé miễn phí nội thành Nha Trang
 • Đi ngay không phải xếp hàng mua vé
Call Now Button